02866838558

Tiêu thụ điện tháng 2/2022 tăng gần 15%

EVN đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế – xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, đặc biệt trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán khi tiêu thụ điện thực tế cao hơn dự kiến.
Trong đó, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống tháng 02/2022 đạt 18,6 tỷ kWh, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 02 tháng đạt 39,59 tỷ kWh, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Trong đó tỷ lệ huy động một số nguồn chính như sau:

+ Thủy điện đạt 10,85 tỷ kWh, chiếm 27,4% tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống.

+ Nhiệt điện than đạt 17,27 tỷ kWh, chiếm 43,6% tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống.

+ Tua bin khí đạt 4,38 tỷ kWh, chiếm 11,1% tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống.

+ Năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối) đạt 6,65 tỷ kWh, chiếm 16,8% tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống (điện mặt trời đạt 4,33 tỷ kWh, điện gió đạt 2,21 tỷ kWh).

+ Điện nhập khẩu đạt 318 triệu kWh, chiếm 0,8% tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống.

Trong 02 tháng năm 2022, điện sản xuất của EVN và các Tổng Công ty Phát điện (kể cả các công ty cổ phần) đạt 15,86 tỷ kWh, chiếm 40,06% sản lượng điện sản xuất của toàn hệ thống. Sản lượng điện truyền tải tháng 02/2022 đạt 13,49 tỷ kWh. Lũy kế 02 tháng đầu năm 2022, sản lượng điện truyền tải đạt 29,75 tỷ kWh, tăng 3,3% so cùng kỳ năm trước.

Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN tháng 02/2022 ước đạt 17,28 tỷ kWh, tăng 9,27% so với tháng 02/2021. Luỹ kế 02 tháng năm 2022 đạt 35,90 tỷ kWh, tăng 6,84% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong 02 tháng đầu năm, EVN đã tổ chức vận hành linh hoạt các nhà máy thủy điện để bổ sung nguồn nước theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và đã tiết kiệm đáng kể được lượng nước xả, đồng thời bảo đảm cung cấp điện cho các trạm bơm và bơm nội đồng hoạt động phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2021 – 2022. Tính chung cả 3 đợt xả nước, các hồ thủy điện của EVN đã xả 4,24 tỷ m3 (đợt 1: 1,00 tỷ m3; đợt 2: 2,44 tỷ m3; đợt 3: 0,80 tỷ m3) cung cấp đủ nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2021 – 2022 cho các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ. So với kế hoạch ban đầu, tổng lượng nước xả tiết kiệm được khoảng 1,33 tỷ m3 nước.

Về kinh doanh và DVKH: Đến hết tháng 02 năm 2022, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 84,26%; tỷ lệ tiền điện thanh toán không dùng tiền mặt đạt toàn EVN đạt 95,34%.

Về đầu tư xây dựng:

+ Nguồn điện: tiếp tục triển khai thi công NM TĐ Ialy mở rộng, TĐ tích năng Bác Ái, dự án cơ sở hạ tầng TTĐL Quảng Trạch.

+ Lưới điện: Trong 02 tháng đầu năm 2022, EVN và các đơn vị đã khởi công 5 công trình và hoàn thành đóng điện, đưa vào vận hành 9 công trình lưới điện từ 110 kV đến 500kV (gồm: 01 công trình 500kV, 01 công trình 220kV và 7 công trình 110kV), trong đó có công trình năng lượng cấp đặc biệt – dự án đường dây 500kV Tây Hà Nội – Thường Tín.

Một số mục tiêu, nhiệm vụ công tác của EVN trong tháng 03 năm 2022

Tháng 03/2022, dự kiến sản lượng tiêu thụ điện bình quân ngày toàn hệ thống ở mức 752,8 triệu kWh/ngày, công suất phụ tải lớn nhất ước khoảng 39.729 MW.

Mục tiêu vận hành hệ thống điện tháng 03/2022 là: tiếp tục thực hiện tốt việc thích ứng an toàn, linh hoạt với diễn biến dịch COVID-19 để đảm bảo sản xuất, cung ứng điện cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt người dân.

Về huy động nguồn điện:

+ Nhiệt điện than: Huy động nhiệt điện than miền Bắc nhằm đảm bảo mục tiêu các hồ thủy điện miền Bắc giữ được mực nước cao nhất có thể. Thực hiện giữ tối thiểu mỗi nhà máy một tổ máy để đảm bảo tự dùng và hệ thống nhiệt cho các nhà máy nhiệt điện than miền Nam nhằm khai thác phù hợp năng lượng tái tạo.

+ Thủy điện điều tiết theo nguyên tắc: Đảm bảo vận hành an toàn lưới điện; đảm bảo cấp nước hạ du; giữ mực nước cao các hồ thủy điện Bắc, điều tiết mực nước các hồ thủy điện miền Trung và miền Nam theo kế hoạch vận hành năm.

+ Tua-bin khí: Huy động theo nhu cầu hệ thống.

Về công tác đầu tư xây dựng: Tiếp tục đôn đốc các đơn vị thi công bám sát kế hoạch các dự án nguồn và lưới điện, đặc biệt là các công trình lưới điện cấp bách phục vụ cấp điện mùa khô năm 2022…

Về các hoạt động khác: Tiếp tục bám sát VPCP và UBQLVNN về thủ tục trình cổ phần hóa EVNGENCO1; tổ chức truyền thông về sự kiện Giờ Trái đất 2022 và Tháng Thanh niên, chuẩn bị tổng kết thực hiện chương trình Nghị quyết 30a của Chính phủ về việc hỗ trợ các huyện nghèo của tỉnh Lai Châu.

Translate »