02866838558

5 giá trị cốt lõi làm nên thương hiệu Nhựa Long Thành

Nhựa Long Thành đã và đang cung cấp những sản phẩm có nhiều giá trị sử dụng, giá trị kinh tế và giá trị môi trường cho tất cả khách hàng.

Chúng tôi không ngừng phát triển quy mô, mở rộng mạng lưới phân phối trong và ngoài nước song song với việc đầu tư cho các hoạt động quảng bá Thương hiệu, xúc tiến thương mại, PR cộng đồng…nhằm tăng uy tín và khẳng định vị thế của một Thương hiệu mang tính hội nhập và đẳng cấp.

Cùng với sứ mệnh đó là 5 giá trị cốt lõi mà chúng tôi xem như là KIM CHỈ NAM trong định hướng kinh doanh của mình:

Đưa nhựa Long Thành thành Thương hiệu mang tầm quốc tế và đẳng cấp.

Khách hàng là trọng tâm mọi hoạt động và chiến lược của Công ty.

Chất lượng, sáng tạo và hiệu quả.

Trách nhiệm với xã hội, cộng đồng, môi trường.

Đảm bảo lợi ích người lao động.

Đối với nhựa Long Thành, THƯƠNG HIỆU – KHÁCH HÀNG – CHẤT LƯỢNG – CỘNG ĐỒNG – LỢI ÍCH NGƯỜI LAO ĐỘNG là 5 giá trị cốt lõi, giúp chúng tôi phát triển và khẳng định thương hiệu của mình!