02866838558

Cải tiến chuyển đổi khuôn và màu cho máy ép phun nhựa thủy lực làm lợi gần 4 tỷ đồng mỗi năm

Để giảm thời gian dừng máy, sắp xếp lại công đoạn sản xuất hướng tới nâng cao năng suất, trong tháng 3/2020, Nhóm cải tiến Sức mạnh tri thức của Công ty TNHH SX – TM Thiên Long Long Thành đã được thành lập với 8 thành viên để thực hiện các giải pháp “Cải tiến chuyển đổi khuôn và màu cho máy ép phun nhựa thủy lực”.

Công ty TNHH SX – TM Thiên Long Long Thành thuộc Tập đoàn Thiên Long là đơn vị chuyên sản xuất các loại văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ dùng dạy học bằng nhựa, sản phẩm nhựa gia dụng; sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa và chế phẩm vệ sinh; sản xuất mực vẽ, mực viết…

Trong những năm qua, để nâng cao năng lực sản xuất cũng như chất lượng sản phẩm, Thiên Long Long Thành liên tục tổ chức phong trào thi đua lao động sáng tạo, cải tiến. Nhiều hệ thống quản lý chất lượng và công cụ cải tiến đã được Thiên Long Long Thành áp dụng, triển khai như: ISO 9001, ISO 140001, 5S, Lean, 6 Sigma, TPM, Kaizen…

Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất, Công ty nhận thấy năng suất của Phân xưởng ép nhựa ở mức thấp, chủ yếu do việc thay đổi dụng cụ, khuôn mẫu và màu khi thay đổi mã hàng diễn ra lâu, gây lãng phí thời gian và các chi phí có liên quan.

Do vậy, để giảm thời gian dừng máy, sắp xếp lại công đoạn sản xuất hướng tới nâng cao năng suất, trong tháng 3/2020, Nhóm cải tiến Sức mạnh tri thức của Công ty đã được thành lập với 8 thành viên để thực hiện các giải pháp “Cải tiến chuyển đổi khuôn và màu cho máy ép phun nhựa thủy lực”.

Để thực hiện giải pháp cải tiến này, Nhóm cải tiến Sức mạnh tri thức đã đề xuất áp dụng công cụ SMED – Chuyển đổi nhanh (thuộc hệ thống sản xuất tinh gọn LEAN) với các cải tiến kỹ thuật trong sản xuất để giảm các lãng phí chờ đợi khi chuyển đổi khuôn hoặc chuyển đổi màu. Cùng với đó, Nhóm đã lên phương án cải tiến, kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm cho từng thành viên trong Nhóm cải tiến.

Đặc biệt, để thực hiện cải tiến hiệu quả, Nhóm còn thường xuyên ghi chú, những điểm đã làm được là chưa được trong quá trình theo dõi các hạng mục để triển khai cải tiến.

Dự án “Cải tiến chuyển đổi khuôn và màu cho máy ép phun nhựa thủy lực” của Công ty TNHH SX – TM Thiên Long Long Thành là một trong 12 nhóm vào Vòng Chung kết Cuộc thi Nhóm cải tiến năng suất chất lượng ngành Công Thương năm 2020.

Sau thời gian triển khai thực tế, Công ty TNHH SX – TM Thiên Long Long Thành đã thu được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, thời gian chuyển đổi màu giảm từ 73 phút xuống còn 49 phút (giảm 33%); Thời gian chuyển đổi khuôn giảm từ 69,5 phút xuống còn 49,5 phút (giảm 29%); Thời gian kiểm tra chất lượng bán thành phẩm giảm từ 24 phút xuống còn 12 phút (giảm 50%); Hiệu suất máy ép nhựa tăng thêm 10% so với trước khi áp dụng cải tiến; Thiết lập bảng tiêu chuẩn chuyển đổi nhanh màu và khuôn, đào tạo lại, giúp kỹ thuật viên thực hiện đúng quy trình – duy trì hệ thống quản lý trong Công ty;

Các cải tiến trên đã giúp tăng hiệu suất sản xuất tại Phân xưởng Ép nhựa tăng thêm 11,7%, làm lợi 1,39 tỷ đồng trong năm 2019. Các cải tiến này sẽ được áp dụng cho tất cả các máy ép còn lại trong nhà máy. Công ty cũng lên kế hoạch nhân rộng nhóm cải tiến nhằm đẩy mạnh triển khai chương trình LEAN tại các khu vực sản xuất toàn nhà máy.

Bên cạnh các lợi ích kinh tế, việc triển khai các cải tiến đã giúp xây dựng tinh thần làm việc tập thể, không ngừng nâng cao năng suất và chất lượng trong đội ngũ cán bộ công nhân viên Công ty TNHH SX – TM Thiên Long Long Thành, góp phần thực hiện mục tiêu đưa sản phẩm văn phòng phẩm Thiên Long đến mọi miền đất nước và trên toàn thế giới.

Translate »