02866838558

Dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát của hải quan

Dấu hiệu đặc trưng của phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan được quy định tại Nghị định 02/2021/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn triển khai đối với cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng hải quan và các dấu hiệu đặc trưng của phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan.

Theo đó, đối với cờ truyền thống, biểu tượng Hải quan, giao các đơn vị tự trang bị theo nhu cầu thực tế nhưng đảm bảo sử dụng đúng mẫu, đúng quy định tại Nghị định số 02/2021/NĐ-CP ngày 7/1/2021 của Chính phủ.

Trong đó, Cờ truyền thống của Hải quan được dùng trong các cuộc mít tinh kỷ niệm những ngày lễ, ngày truyền thống, trưng bày trong nhà truyền thống và các hoạt động trọng thể khác của ngành Hải quan (Mẫu số 01 và khoản 1 Điều 3 Nghị định số 02/2021/NĐ-CP).

Biểu tượng Hải quan được dùng để in, gắn lên cờ truyền thống, cờ hiệu, giấy tờ, biểu mẫu, phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan, vật lưu niệm, trụ sở và các biểu trưng khác của hải quan (Mẫu số 01 và khoản 3 Điều 3 Nghị định số 02/2021/NĐ-CP).

Đối với các dấu hiệu đặc trưng của phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan, các đơn vị thực hiện gắn dấu hiệu đặc trưng cho tàu thuyền, ca nô, xe ô tô và các phương tiện chuyên dùng khác, không thực hiện gắn dấu hiệu cho xe mô tô 2 bánh.

Trong đó, đối với tàu tuần tra, kiểm soát hải quan, các đơn vị tiếp tục sử dụng các dấu hiệu đặc trưng đã trang bị khi thực hiện đăng ký theo hệ thống quản lý của Bộ Quốc phòng.

Đối với xe ô tô kiểm tra, kiểm soát, giám sát hải quan (chủng loại xe được gắn dấu hiệu đặc trưng), trong thời gian chờ Bộ Tài chính phê duyệt tiêu chuẩn, định mức mới về sử dụng xe ô tô chuyên dùng thay thế tiêu chuẩn, định mức tại e sử dụng cho nhiệm vụ đặc thù (xe 07-09 chỗ 02 cầu và xe 16 chỗ); xe có cấu tạo đặc biệt (xe chở huấn luyện viên và chó nghiệp vụ; xe kiểm định); xe gắn thiết bị chuyên dùng (xe chỉ huy giám sát).

Danh sách các xe chuyên dùng thuộc các chủng loại phải gắn dấu hiệu đặc trưng nêu trên đã được Tổng cục Hải quan thông báo cho các đơn vị tại công văn 620/TCHQ-TVQT ngày 31/01/2018 về việc sắp xếp xe ô tô phục vụ công tác của ngành Hải quan.

Riêng các xe hư hỏng, chờ thanh lý, xử lý theo quy định, đề nghị các đơn vị không thực hiện gắn dấu hiệu đặc trưng để tránh lãng phí.

Về dấu hiệu đặc trưng, giao các đơn vị chủ động thực hiện gắn dấu hiệu đặc trưng theo quy định tại Nghị định số 02/2021/NĐ-CP và Quyết định số 322/QĐ-BTC ngày 19/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Về kiểu dáng đèn hiệu đề nghị các đơn vị tham khảo mẫu kiểu dáng đèn theo Phụ lục đính kèm để triển khai.

Thời hạn hoàn thành gắn dấu hiệu đặc trưng trước ngày 30/6/2021.

Đối với xe ô tô chở phương tiện chuyên dùng khác như máy soi container di động, máy soi hành lý, hàng hoá di động… các đơn vị thực hiện gắn dấu hiệu đặc trưng như xe ô tô kiểm tra, kiểm soát, giám sát hải quan.