02866838558

Hiệp hội nhựa TP.HCM bầu 8 người vào thường vụ

Ảnh: Ban Chấp hành Hiệp hội Nhựa TP.HCM

Ngày 7/4/2021, Ban chấp hành Hiệp hội Nhựa TP.HCM đã họp để phân công trách nhiệm cho các thành viên.

Theo đó, Ban Thường vụ có 8 người trong số 17 người trong Ban Chấp hành, bao gồm: Chung Tấn Cường, Trần Quý Thanh, Nguyễn Văn Tròn, Lê Văn Hiền, Nguyễn Kim Hồng, Phan Thúy Phượng, Trần Thị Trúc Phương, Nguyễn Trường Giang, Quốc Trang.

Ban Thường trực của Hiệp hội Nhựa TP.HCM gồm có: Chủ tịch , Phó Chủ tịch và các ủy viên có trách nhiệm thường trực: Nguyễn Đăng Hoàng Duy, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Thị Hải Yến.

-Ban Kinh tế: Ông Chung Tấn Cường làm Trưởng ban, Phó ban là bà Phan Thị Thúy Phượng, bà Trần Thị Trúc Phương.

-Ban kiểm tra: Ông Nguyễn Văn Tròn, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban, ông Nguyễn Đăng Hoàng Duy làm Phó ban.

-Ban Tuyên giáo: Ông Nguyễn Trường Giang làm Trưởng ban.

-Ban Từ thiện: Bà Nguyễn Kim Hồng làm Trưởng ban.

-Ban Dự án: Ông Quốc Trang , ông Trần Quý Thanh.

-Văn phòng Hiệp hội: Ông Nguyễn Đăng Hoàng Duy làm Chánh Văn phòng, bà Nguyễn Thị Hải Yến làm Phó Chánh Văn phòng.

Translate »