02866838558

Khẩn: Đề nghị doanh nghiệp thuộc hiệp hội Nhựa TP.HCM nhanh chóng đăng ký để tiêm ngừa cho công nhân

Ảnh: tiêm ngừa cho người dân ở đợt trước

Hiệp hội Nhựa TP.HCM vừa nhận được thông báo khẩn của UBND TP.HCM về việc tiêm ngừa COVID – 19 cho công nhân của doanh nghiệp trực thuộc Hiệp hội.

Theo thông báo này, công nhân của doanh nghiệp đang thực hiện “3 tại chỗ” hoặc  “2 địa điểm 1 cung đường” sẽ được tiêm ngừa ngay sau khi đăng ký.

Các doanh nghiệp đã ngưng hoạt động, không thực hiện “3 tại chỗ” hoặc  “2 địa điểm 1 cung đường” cũng được tiêm ngừa COVID-19 cho công nhân trong thời gian sớm nhất.

Vì vậy, kính đề nghị các doanh nghiệp hội viên Hiệp hội Nhựa TP.HCM nhanh chóng liên hệ Hiệp hội để đăng ký, có thể gọi trực tiếp cho chủ tịch trong bất cứ thời gian nào (kể cả tối và đêm) để đăng ký tiêm ngừa cho công nhân, ĐT: 0913 777 558.

Translate »