02866838558

Mời doanh nghiệp đăng ký tham gia Sàn giao dịch ngành nhựa

Ảnh: Triển lãm ngành nhựa. Ảnh minh họa

Nhằm xây dựng một sàn giao dịch ngành nhựa, như một kênh chính thức và đa dạng về hàng hóa, thông tin, giá cả, thị trường, mạng lưới thu mua, phân phối các sản phẩm và nguyên vật liệu ngành nhựa, đồng thời kết nối cung cầu các sản phẩm và nguyên vật liệu, Hiệp hội Nhựa TP.HCM đang xây dựng Sàn giao dịch ngành nhựa.

Sàn giao dịch này sẽ thiết lập mạng lưới thông tin rộng lớn và chất lượng về toàn ngành nhựa; hỗ trợ doanh nghiệp ngành tiếp cận phương thức kinh doanh hiện đại, kết nối được đầu vào và đầu ra một cách thông suốt. Bên cạnh đó là chống đầu cơ đẩy giá; giảm thiểu chi phí đầu tư quảng bá sản phẩm cho doanh nghiệp ngành nhựa.

Ông Chung Tấn Cường, Chủ tịch Hiệp hội Nhựa TP.HCM cho biết: ” Được xây dựng theo mô hình kết nối mua bán sản phẩm của các tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân có nhu cầu trên thị trường ngành nhựa, Sàn giao dịch nhựa sẽ mang vai trò cầu nối trung gian giữa người bán và người mua, giúp kết nối các đối tượng có nhu cầu giao dịch. Do sàn giao dịch làm trung gian kiểm tra và kiểm định các sản phẩm nguyên liệu được cung cấp, nên các doanh nghiệp có thể an tâm về chất lượng, giá cả và xuất xứ của hàng hóa…”.

Các chức năng dự kiến của Sàn giao dịch ngành nhựa bao gồm:

 Quản lý thông tin cần mua:

– Hỗ trợ người dùng đăng tải các tin tức giao dịch khi cần mua sản phẩm hoặc nguyên vật liệu ngành nhựa.

– Hỗ trợ chức năng tìm kiếm các thông tin cần mua theo nhiều tiêu chí.

– Hỗ trợ người dùng quản lý các tin tức giao dịch mua đã đăng tải.

– Hỗ trợ người dùng quản lý các trạng thái và thống kê các giao dịch mua  đã thực hiện.

Quản lý thông tin cần bán:

– Hỗ trợ người dùng đăng tải các tin tức giao dịch khi cần bán sản phẩm hoặc nguyên vật liệu ngành nhựa.

– Hỗ trợ chức năng tìm kiếm các thông tin cần bán theo nhiều tiêu chí.

– Hỗ trợ người dùng quản lý các tin tức giao dịch bán đã đăng tải.

– Hỗ trợ người dùng quản lý các trạng thái và thống kê các giao dịch bán đã thực hiện.

Quản lý tài liệu dữ liệu và báo cáo ngành nhựa:

– Hỗ trợ phân loại dữ liệu và báo cáo.

– Hỗ trợ tìm kiếm dữ liệu và báo cáo theo nhiều tiêu chí.

– Hỗ trợ người dùng đăng ký mua dữ liệu và báo cáo.

– Hỗ trợ phân quyền tài liệu đến từng đối tượng người dùng.

Vai trò trung gian của sàn giao dịch:

– Hỗ trợ công cụ quản lý thông tin người dùng đã đăng ký.

– Hỗ trợ kết nối liên hệ các người dùng có nhu cầu tương ứng.

– Hỗ trợ chức năng quản lý tập trung thông tin giao dịch do người dùng đăng tải.

– Hỗ trợ chức năng cập nhật trạng thái cho các giao dịch đã và đang thực hiện.

– Hỗ trợ công cụ đăng tải các tin tức, thông báo, tài liệu cần công bố.

– Hỗ trợ công cụ quản lý tài liệu dữ liệu và báo cáo trong hệ thống.

Để sàn giao dịch hoạt động hiệu quả, đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp, Hiệp hội Nhựa TP.HCM đề nghị các doanh nghiệp nhanh chóng đăng ký tham gia, vui lòng liên hệ văn phòng Hiệp hội Nhựa để biết thêm chi tiết.

Translate »