02866838558

Sở Công thương TP.HCM giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp thông qua Hiệp hội Nhựa TP.HCM

TP.HCM tổ chức tiêm ngừa cho công nhân đang làm việc ở TP.HCM

Sở Công Thương TP.HCM đang duy trì kênh tiếp xúc, đối thoại trực tuyến, thông qua các Hiệp hội ngành nghề ( trong đó có Hiệp hội Nhựa TP.HCM) để lắng nghe, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động trong điều kiện hiện nay.

Sở Công thương TP cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 2237/UBND-TH ngày 13 tháng 7 năm 2021 về việc tạm ngưng hoạt động các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn Thành phố, theo đó, chỉ có các doanh nghiệp được hoạt động khi đáp ứng các yêu cầu về “03 tại chỗ” hoặc “01 địa điểm 02 cung đường” nhằm hạn chế công nhân tập trung, giảm thiểu rủi ro cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Qua theo dõi, nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp thuộc ngành Công Thương quản lý cho thấy, các doanh nghiệp đã tích cực hưởng ứng, cùng chung tay với Thành phố để kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp đã thực hiện ngay việc bố trí, sắp xếp các khu ăn uống, nghỉ ngơi cho người lao động, sản xuất hoặc chấp nhận tạm ngưng hoạt động để cùng Thành phố phòng, chống dịch trong giai đoạn cao điểm ứng phó với dịch bệnh COVID-19 hiện nay.

Đến nay, đã có hơn 500 doanh nghiệp tự tổ chức hoạt động đảm bảo các điều kiện an toàn theo “3 tại chỗ” với gần 80.000 lao động. Bên cạnh đó, Sở Công Thương cũng hỗ trợ thông tin, kết nối các đầu mối cung cấp cơ sở vật chất (như giường, nệm…) phục vụ yêu cầu vừa cách ly, vừa sản xuất của doanh nghiệp.

Về hỗ trợ doanh nghiệp phải tạm ngưng hoạt động, căn cứ vào điều kiện thực tế, Sở Công Thương sẽ phối hợp với địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động tiến hành rà soát, triển khai áp dụng hỗ trợ phù hợp theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố về một số chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Translate »