02866838558

Sở Công thương TP.HCM triển khai 100% thủ tục hành chính trực tuyến

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính của Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh được thuận tiện, nhanh chóng; Sở Công Thương thông báo như sau:

1. Sở Công Thương triển khai 100% thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Sở (trang: http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn), cụ thể:

Danh mục thủ tục hành chính đưa vào vận hành chính thức: Phụ lục 1 (đính kèm)

Danh mục thủ tục hành chính vận hành thử nghiệm: Phụ lục 2 ( đính kèm)

2. Trên cơ sở triển khai dịch vụ công trực tuyến, cá nhân, tổ chức có thể sử dụng dịch vụ trả kết quả thủ tục hành chính tại địa chỉ nhà qua dịch vụ bưu chính công ích.

3. Thông tin liên hệ:

Trong quá trình tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cá nhân, tổ chức có thể liên hệ để hướng dẫn, hỗ trợ và giải đáp các vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính tại Sở Công Thương:

Stt

Phòng chức năng

Điện thoại

Email

1

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
Sở Công Thương

028.38222311

vp.sct@tphcm.gov.vn

2

Nguyễn Thị Thanh Hà
(Phó Chánh Văn phòng Sở)

0908674465

nttha.sct@tphcm.gov.vn

3

Trần Lê Xuân Mai
(Chuyên viên Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương)

0908409390

tlxmai.sct@tphcm.gov.vn

Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến cá nhân, tổ chức liên quan biết và sử dụng dịch vụ.