02866838558

Tiềm năng hợp tác thương mại với Tunisia trong lĩnh vực bao bì và in ấn

Ảnh minh họa

Lĩnh vực bao bì và in ấn của Tunisia thực chất là hai ngành không tách rời nhau. Khu vực này có 402 doanh nghiệp hoạt động trong đó hơn 250 doanh nghiệp trong lĩnh vực bao bì, đa số là quy mô vừa và nhỏ. 45% trong số đó hoạt động trong lĩnh vực giấy và bìa carton, sử dụng gần 10.000 người lao động. 25% số doanh nghiệp hoạt động trong ngành nhựa, 22% trong ngành kim loại và 2% trong lĩnh vực thủy tinh.

Lĩnh vực in ấn có 145 doanh nghiệp trong đó 26 trong lĩnh vực sản xuất sách vở học sinh và 8 nhà in giấy báo. Lĩnh vực này sử dụng khoảng 25.000 người, đóng góp 4% vào GDP của ngành công nghiệp nói chung.

Trước đây, ngành bao bì và in ấn của Tunisia có mức tăng trưởng mạnh mẽ, trung bình khoảng 10%/năm. Do các động của khủng hoảng kinh tế, ngành này đã và đang đối mặt với nhiều khó khăn. Năm 2019, Tunisia nhập khẩu khoảng 277 triệu euro mặt hàng giấy và bìa trong khi doanh thu xuất khẩu chỉ đạt khoảng 106 triệu euro. Thêm vào đó là tác động tiêu cực do đại dịch Covid-19 gây ra. Năm 2020, Tunisia nhập khẩu khoảng 300.000 tấn giấy và bìa với kim ngạch 300 triệu euro.

Lĩnh vực công nghiệp bao bì chủ yếu phục vụ ngành công nghiệp thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm, giữ vai trò chủ yếu trong chuỗi sản xuất từ sản phẩm thô đến người tiêu dùng cuối cùng. Do vậy, các vấn đề về an toàn và vệ sinh thực phẩm, thông tin người tiêu dùng, thiết kế và tôn trọng môi trường đóng vai trò quan trọng đối với ngành công nghiệp đổi mới và năng động này.

Danh sách doanh nghiệp Tunisia nhập khẩu bao bì và nguyên liệu sản xuất bao bì và in ấn

1/ Global Trade
Trụ sở : Cité olympique, route Aéroport Tozeur, 2200 – Tozeur, Tunis, Tunisie

Tél: + 216 93 71 80 66 (whatsap),(+216) 76 74 17 83

Fax :(+216) 76 74 17 83

E-mail : contact@globaltrade.tn

Web: https://www.globaltrade-packaging.com

2/ Tunisie Enveloppes

Liên hệ: Ông Khalil Fakhfekh, Tùy viên Thương mại

Mobile: +216 28438600

Địa chỉ: Route Gremda KM 8.5 près du marché de voiture, Sfax-Tunisie

Tel : +216 74264733-Fax : +21674617067 ; Email : vente@groupimprim.com

Web : www.tunisieenveloppes.com

Hoạt động : Nhập khẩu giấy Ofset, giấy Kraft, bìa carton

3/ N.P.I

Địa chỉ : 67, ZI Enfidha 4030, Sousse-Tunisie

Người liên hệ :

– Ông Mehdi Kanoun, Tổng giám đốc

Mobile : +216 20696777 ; Tel: +216 36081100; Email : direction@npi.tn

-Bà Marwa Mhadheb, Trợ lý thương mại

Mobile : +216 20696776 ; Tel: +216 36081100/103 ; Email : Commercial4@npi.tn

Fax : +216 36081103 ; Web : www.npi.tn

Hoạt động : Nhập khẩu bìa carton, giấy Kraft, giấy test-liner

4/ Delta Pack’N’Print

Địa chỉ:  Z.I M’GHIRA, Fouchana 2082-Tunisie

Người liên hệ: Ông Walid Zemzem, Commercial Packaging

Tel:  +216 31376317 ; Mobile: +216 50505273; Email :  contact@deltaimpression.com.tn; packaging@deltaimpression.tn; Web : www.deltaimpression.tn

Nhu cầu: Nhập khẩu giấy trắng, giấy xám, giấy Kraft…

5/ Socodis

Địa chỉ:  59 rue Ghana, Zone industrielle Boumhel Gouvernorat Ben Arous -Tunisie

Liên hệ: Ông Mohamed Ajili, phụ trách thương mại

Tel:  +216 79216215; +21692111000; +21693889524; Fax: +21679216085;

Email :  majili@socodis.com.tn; Web : www.socodis.com.tn

Nhu cầu: Nhập khẩu nhựa (plastics), stretch film,  băng dính để đóng gói bao bì, thùng carton

6/ Genpark

Địa chỉ:  20 boulevard de la République GP 1, Hammam-lif-Tunisie

Liên hệ: Ông Mohamed Dorgham, kỹ sư kiêm quản lý

Tel:  +216 98223533; +216 71290744; +21627423533; Fax: +216 71290573

Email :  Mohamed.dorgham@genpack.tn; Web : www.genpack.tn

Nhu cầu: Nhập băng dính, màng thực phẩm

7/ Tunisie Editique

Địa chỉ:  280 rue Ibn el Haythem, ZI Mégrine Riadh-2014 Ben Aous -Tunisie

Liên hệ: Ông Samed Khorchani, phụ trách thương mại

Tel mobile:  +216 58544513

Email: te.dircom@tunisieeditique.com

Nhu cầu: Hồ dán, keo dán

8/ Bong Africa

Địa chỉ:  24 rue John Keynes, ZI Chotrana II-2088 Ariana -Tunisie

Liên hệ: Ông Motez Boudagua, Phó tổng giám đốc

Tel mobile:  +216 58312773; Tel fixe: +21670721251; Fax: +216 70721241

Email: motez.boudagua@bong.com ; serv.commercial.africa@bong.com

Nhu cầu: Nhập khẩu giấy Kraft, giấy trắng

9/ GPP (Global Printing & Packaging)

Địa chỉ:  route de Tunis km12 3021 Sfax -Tunisie

Liên hệ: Ông Chema Triki, Quản lý

Tel mobile:  +216 29361631; Tel fixe: +21674867001/002; Fax: +21674867003

Email: chema@gpp.tn

Nhu cầu: Nhập khẩu giấy các loại (PPB, PSB, PET, PMAT)

10/ Rotasac

Địa chỉ:  avenue Oum Kalthoum 8000 Nabeul-Tunisie

Liên hệ: Ông Nadim

Tel mobile:  +216 20209701;+216 29170360; Tel fixe: +21672224467; Fax: +21672224648

Email: contact@rotasac.com ; web : www.rotasac.com

Nhu cầu: Nhập khẩu giấy kraft

11/ Packedin

Địa chỉ:  3 rue Salvador, Jasmin, 8000 Nabeul-Tunisie

Liên hệ: Ông Kacem Berkhai, giám đốc kỹ thuật

Tel mobile:  +216 20387333

Email: contact@packedin.tn ; web : www.packedin.tn

Nhu cầu: Nhập khẩu túi giấy, phong bì

12/ El Ouchma

Địa chỉ:  Zi la Poudrière II-BP 79 El Bousten 3099-Sfax-Tunisie

Liên hệ: Ông Chédia Ben Kraiem, giám đốc kỹ thuật và bán hàng

Tel :  +216 74432630; Mobile: +216 95861490; Fax: +216 74432016

Email: chedia.benkraiem@elouchmaetiquettes.com

Nhu cầu: Nhập khẩu giấy, mực, polymere

13/ Graphika

Địa chỉ:  7 rue des Métiers Z.I Charguia II-2035 Tunis -Tunisie

Liên hệ: Ông Mahmoud, giám đốc kỹ thuật và thương mại

Tel :  +216 70838484; Mobile: +216 29374753; Fax: +216 70837704

Email: Sales_1@graphika.tn; Web : www.graphika.tn

Nhu cầu: Nhập khẩu ống bọc ngoài (măng sông, sleeves) có thể co lại, nhãn dán

14/ Klas

Địa chỉ:  27 Abdelaziz El Iroui 2040 Radès -Tunisie

Liên hệ: Ông Khaled Bannouri, giám đốc

Tel :  +216 28454740; +216 23584000

Email: bannourikh@yahoo.fr

Nhu cầu: Nhập khẩu giấy Kraft các loại

15/ Global Emballage Jemili

Địa chỉ:  12 rue Taher Sfar Beb Mateur Bizerte Tunis -Tunisie

Tel :  +216 72433127/70030524; Mobile: +216 52533127/21217967;

Fax: +216 72444524

Email: globalemballagejemili@gmail.com

Nhu cầu: Nhập khẩu bìa carton

16/ Global Print

Địa chỉ:  12 rue Taher Sfar Beb Mateur Bizerte Tunis -Tunisie

Tel :  +216 72433127/70030524; Mobile: +216 52533127/21217967;

Fax: +216 72444524

Email: globalprint70@gmail.com

Nhu cầu: Nhập khẩu giấy các loại

17/ Ecopack

Địa chỉ:  Oued Chabouni 3071 Sfax –Tunisie

Liên hệ: Ông Ghazi Walha, Tổng giám đốc

Tel :  +216 58330605; Mobile: +216 58410259

Email: ghazi.walha@gmail.com

Nhu cầu: Nhập khẩu giấy các loại

18/ BM EQUIPEMENT

Địa chỉ:  3 place du 14 Janvier 2011, 2033 Mégrine –Tunisie

Tel :  +216 71433895/71425679; Fax: +216 71434870

Email:  bm.equipement@gnet.tn; Web: www.bm-equipement.com.tn

Facebook: BM Equipement

Nhu cầu: Nhập khẩu các vật phẩm tiêu hao như màng thực phẩm, sản phẩm PVC