02866838558

Tiêu chí để doanh nghiệp được hỗ trợ

Chiều nay (7/6) Sở Công thương TP.HCM đã tổ chức họp trực tuyến để góp ý bộ tiêu chí ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM theo gói hỗ trợ của Chính phủ và Thành phố. Theo dự thảo này, các tiêu chí và cách tính điểm như sau:

Tiêu chí tính điểm:

Việc tính điểm được xác định theo 7 tiêu chí ưu tiên trên thang điểm 100 và được tính điểm như sau:

(1) Mức độ thiệt hại cao (thể hiện qua so sánh mức độ doanh thu sụt giảm, số lượng, giá trị hợp đồng bị hủy, lao động mất việc, thiếu vốn cho nhập khẩu nguyên liệu, chi trả chi phí khác…): 20 điểm.

(2) Khả năng phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo việc làm (các hợp đồng, kế hoạch, dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút lao động… có khả năng triển khai sau khi nhận được hỗ trợ): 20 điểm.

(3) Gương mẫu trong chấp hành pháp luật (không vi phạm các quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh…): 20 điểm.

(4) Hiệu quả kinh doanh (thể hiện qua đóng góp thuế cho ngân sách thành phố theo quy mô sản xuất của đơn vị): 10 điểm.

(5) Có quá trình ứng dụng công nghệ bảo vệ môi trường trong sản xuất – kinh doanh (thông qua các chứng nhận, phương án, dự án…): 10 điểm.

(6) Đóng góp tích cực cho hoạt động xuất khẩu của thành phố: 10 điểm.

(7) Đảm bảo chỉ số an toàn trong sản xuất kinh doanh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19: 10 điểm.

Thang điểm:

Áp dụng thang điểm 100 và chia làm 3 mức độ, cụ thể:

– Mức độ 1: Từ 80 -100 điểm

– Mức độ 2: Từ 50 – 79 điểm

– Mức độ 3: Dưới 50 điểm (không được xem xét hỗ trợ).

Tiến độ triển khai:

Ngay sau khi Thành phố chính thức nhận được gói hỗ trợ (thứ 2) của Chính phủ:

– Thông báo và hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký:     15 ngày

– Nhận hồ sơ đăng ký nhận hỗ trợ của doanh nghiệp: 60 ngày

– Thẩm định, xét duyệt hồ sơ, công bố kết quả:          25 ngày

Hiệp hội Nhựa TP.HCM sẽ tiếp nhận góp ý của doanh nghiệp, sau đó tổng hợp lại và chuyển đến Sở Công thương TP.HCM. Thời gian cho việc góp ý là từ hôm nay (7/6) đến ngày 10/6. Liên hệ trực tiếp ông Chung Tấn Cường, Chủ tịch Hiệp hội Nhựa TP.HCM, ĐT: 0913777558.

Translate »