02866838558

TP.HCM cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư

UBND TP vừa ban hành Kế hoạch Cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của TPHCM giai đoạn 2021 – 2025 nhằm tiếp tục nâng cao chỉ số PCI hằng năm của TP; khắc phục những hạn chế, yếu kém, đề ra giải pháp nhằm cải thiện rõ nét hơn về môi trường đầu tư, kinh doanh của TP.

Kế hoạch cũng nhằm cải thiện môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh của TP qua từng năm, phấn đấu đến năm 2025 đưa TP trở thành điểm đến hàng đầu trong khu vực về thu hút đầu tư, đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ và tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, an toàn cho người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư; cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư theo hướng chuyển đổi số hướng đến phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh giúp các doanh nghiệp trên địa bàn TP phát triển bền vững; cải thiện ngay chỉ số PCI của TP từ năm đầu nhiệm kỳ, tăng điểm và tăng hạng qua từng năm, phấn đấu giai đoạn 2021 – 2025 đứng trong nhóm 5 địa phương đứng đầu cả nước về chỉ số PCI.