02866838558

Về việc vận hành thử nghiệm hệ thống thu phí cảng biển

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi UBND TP HCM về việc vận hành thử nghiệm hệ thống thu phí cảng biển. Theo đó, ngày 16 tháng 2 năm 2022, UBND TP HCM đã bắt đầu vận hành thử nghiệm hệ thống thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển tại TP HCM trên cơ sở Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân TP HCM.

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cũng như một số điều ước quốc tế khác Việt Nam đã ký kết và tham gia có một số quy định liên quan đến phí, lệ phí cũng như các khoản thu khác được áp dụng đối với hàng nhập khẩu và quá cảnh.

Trên cơ sở đó, ngày 25 tháng 02 năm 2022, Bộ Công Thương đã có văn bản số 908/BCT-ĐB đề nghị UBND TP HCM tham khảo đầy đủ ý kiến các Bộ, ngành có liên quan như Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, cũng như các Hiệp hội doanh nghiệp trước khi chính thức áp dụng thu phí để đảm bảo hài hòa lợi ích phù hợp với các cam kết quốc tế, cũng như tránh ảnh hưởng đến quan hệ thương mại của Việt Nam với các nước đối tác.