02866838558

Xây dựng chiến lược truyền thông phù hợp để nâng cao nhận thức cộng đồng về chuyển dịch năng lượng.

Ngày 25/4, tại TP.HCM đã diễn ra hội thảo tham vấn thứ hai với củ đề “Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về chuyển dịch năng lượng”.
Đây là hội thảo thứ hai, nằm trong chuỗi hội thảo do đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á (ETP) thuộc Văn phòng Dịch vụ Dự án Liên hợp quốc (UNOPS) phối hợp với Vụ Kinh tế công nghiệp, dịch vụ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức.

Các đại biểu tham dự hội thảo lần hai tại TP.HCM.

Chương trình có sự tham dự của đại diện các cơ quan Trung ương, các chuyên gia, cùng với hơn 200 đại biểu tham dự dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp đến từ các bộ, ngành, tổ chức nghề nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, cơ quan báo chí ở trung ương và TP. Hồ Chí Minh, cùng các đại biểu quan tâm đến chủ đề chuyển dịch năng lượng.

Ông John Cotton, Quản lý chương trình cấp cao của ETP/UNOPS tham dự trực tuyến buổi hội thảo.

Hội thảo đặt mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về chuyển đổi năng lượng giữa các thành phần xã hội khác nhau. Với những mục đích cụ thể: Thông tin cho công chúng về các khía cạnh khác nhau của chuyển dịch năng lượng; Giúp người dân hiểu sâu sắc vai trò của họ trong quá trình chuyển đổi năng lượng cũng như các hành động đóng góp mang tính thiết thực nhất; Khuyến khích người dân chủ động tham gia các hoạt động liên quan đến quá trình chuyển đổi năng lượng.

————————————————————————————————————

(Xem tiếp thông tin ở bài đăng sau)
https://arttimes.vn/tin-tuc/can-xay-dung-chien-luoc-truyen-thong-phu-hop-de-nang-cao-nhan-thuc-cong-dong-ve-chuyen-dich-nang-luong-c2a45576.html

 

 

 

Translate »