02866838558

Chủ tịch Hiệp hội Nhựa TP.HCM làm diễn giả chính tại Webinar: Giao dịch số – Kinh doanh thuận lợi trên môi trường điện tử

Hôm nay (24/12), Sở Công Thương TP.HCM, Hiệp hội Nhựa TP.HCM và FPT IS tổ chức Webinar: Giao dịch số – kinh doanh thuận lợi trên môi trường điện tử với giải pháp công nghệ Made by FPT IS, để cùng chia sẻ, thảo luận và giới thiệu cho doanh nghiệp bí quyết kinh doanh, vận hành trong thời kỳ bình thường mới.

 

Translate »